Propozície Behu Nočnou Šaľou 2019

Srdečne Vás všetkých pozývame na športové podujatie roka, ktoré sa bude konať v Šali.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami.
Pretekári vo všetkých kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie.

Prihlásených mužov v roku 2019
0
Prihlásených žien v roku 2019
0
Odštartovalo
0

Rada Šport o.z.

Usporiadateľ

Šaľa, Slovenská republika

Miesto

Námestie Svätej Trojice

Cieľ

mesto Šaľa

Spoluorganizátori

20:00 - 21:30 hod.

Čas podujatia

7 300 m - mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom

Trať

31.08.2019

Termín

20:00 hod. Mestký úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice

Štart behu

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Časový limit

Hlavní funkcionári

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Dušan Richter / Časomiera

Dušan Richter / Časomiera

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

MUDr. Martin Alfoldi / Hlavný lekár podujatia

MUDr. Martin Alfoldi / Hlavný lekár

Peter Tomič / Moderátor podujatia

Peter Tomič / Moderátor

Účastnícky limit

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 800 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.
Celkový účastnícky limit je 1 000 bežcov. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

on-line do 29.08.2019 prostredníctvom

a web stránky
https://behnocnousalou.sk

Kategórie BNŠ 2019

Kategórie


Muži BNŠ 2019

M39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 2003 – 1980)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1979 – 1970)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1969 – 1960)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy BNŠ 2019

Ž34 – vek 16 – 34 rokov (rok narodenia 1985 – 2003)
Ž35 – vek 35 – 44 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
Ž45 – vek 45 – 54 rokov (rok narodenia 1974 – 1965)
Ž55 – vek 55 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárok a pretekárov, ktorí v roku konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby

Číslo účtu: 280 117 2661 / 8330

IBAN:SK77 8330 0000 0028 0117 2661

Zjednodušte si platbu pomocou QR kódu so štandardom PAY by square.

Doplnte iba Váš vygenerovaný variabilný symbol pri platbe mobilnou aplikáciou internet bankingu.

Možnosti platenia štartovného

Táto forma úhrady Vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov.

Ostatné informácie

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel

od 30.08.2019 do 31.08.2019 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 19:00 hod.

Štartový balík zahŕňa

štartové číslo so zabudovaným čipom, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehu do cieľa, SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu, možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Meranie časov

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka) – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní!!! Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Kontakty

Telefón: 00421/949 224 922
e-mail: info@behnocnousalou.sk

WC (toalety)

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Šatne a úschovňa

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na behnocnousalou.sk

Vecné ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií.(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 20.50 hod.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Genrálny partner

platon

Technický partner

IT Advice

Partner tlače

focesa

Partneri

Birell
Duslo
menert
GynIV
alpex
COOP Galanta
RLF Safety
rlf safety 2
toriska
Ivanis
fotograf
citycafe
podpora vuc
Nitra
sala
beh
behsity
eleven
rmt
BonZur
viaspirit
smartsupp