Propozície Behu Nočnou Šaľou 2021

Srdečne Vás všetkých pozývame na športové podujatie roka, ktoré sa bude konať v Šali.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami.
Pretekári vo všetkých kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie.

Prihlásených mužov v roku 2019
0
Prihlásených žien v roku 2019
0
Odštartovalo
0

Rada Šport o.z.

Usporiadateľ

Šaľa, Slovenská republika

Miesto

Námestie Svätej Trojice

Cieľ

mesto Šaľa

Spoluorganizátori

20:00 - 21:30 hod.

Čas podujatia

7 300 m - mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom

Trať

11.09.2021

Termín

20:00 hod. Mestký úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice

Štart behu

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Časový limit

Hlavní funkcionári

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Dušan Richter / Časomiera

Dušan Richter / Časomiera

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

MUDr. Martin Alfoldi / Hlavný lekár podujatia

MUDr. Martin Alfoldi / Hlavný lekár

Peter Tomič / Moderátor podujatia

Peter Tomič / Moderátor

Účastnícky limit

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.
Celkový účastnícky limit je 500 bežcov. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

on-line do 08.09.2021 prostredníctvom

a web stránky
https://behnocnousalou.sk

Kategórie BNŠ 2021

Kategórie


Muži BNŠ 2021

M39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 2005 – 1982)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1981 – 1972)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1971 – 1962)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1961 a skôr)

Ženy BNŠ 2021

Ž34 – vek 16 – 34 rokov (rok narodenia 1987 – 2005)
Ž35 – vek 35 – 44 rokov (rok narodenia 1986 – 1977)
Ž45 – vek 45 – 54 rokov (rok narodenia 1976 – 1967)
Ž55 – vek 55 a viacej rokov (rok narodenia 1966 a skôr)
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárok a pretekárov, ktorí v roku konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby

Možnosti platenia štartovného

Táto forma úhrady Vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov.

Ostatné informácie

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel

od 10.09.2021 do 11.09.2021 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 19:00 hod.

Štartový balík zahŕňa

štartové číslo so zabudovaným čipom, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehu do cieľa, SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu, možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Meranie časov

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka) – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní!!! Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Kontakty

Telefón: 00421/950 440 556
e-mail: info@behnocnousalou.sk

WC (toalety)

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Šatne a úschovňa

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na behnocnousalou.sk

Vecné ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií.(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 20.50 hod.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Genrálny partner

menert

Technický partner

optikahorizont
platon

Partner tlače

focesa

Partneri

Duslo
Birell
IT Advice
directreal
GynIV
elektroalarm
COOP Galanta
RLF Safety
toriska
alpex
fotograf
citycafe
podpora vuc
Nitra
sala
painremedi
sportovakomunita
ecomia
burcoffee
viaspirit