Propozície Behu Nočnou Šaľou 2019

Srdečne Vás všetkých pozývame na športové podujatie roka, ktoré sa bude konať v Šali.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami.
Pretekári vo všetkých kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie.

V roku 2019 máte možnosť si vybrať z trate 7,3km a 10,0 km

Prihlásených mužov v roku 2017
0
Prihlásených žien v roku 2017
0
Odštartovalo
0

Rada Šport o.z. z poverenia SAZ

Usporiadateľ

Šaľa, Slovenská republika

Miesto

Námestie Svätej Trojice

Cieľ

mesto Šaľa, Atletický oddiel Šaľa

Spoluorganizátori

20:00 - 21:30 hod.

Čas podujatia

7 300 m a 10 000m - mestské okruhy vedúce cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom

Trať

16.09.2017

Termín

20:00 hod. Mestký úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice

Štart behu

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Časový limit

Hlavní funkcionári

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Tomáš Mészáros / Riaditeľ pretekov

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

Miroslav Políček / Technický riaditeľ

Ing. Miroslav Illéš / Vedúci rozhodca

Ing. Miroslav Illéš / Vedúci rozhodca

Ing. Mirolav Helia / Inštruktor

Ing. Mirolav Helia / Inštruktor

Ing. Milan Giraltoš / Štartér

Ing. Milan Giraltoš / Štartér

Pavel Kováč / Technický delegát SAZ

Pavel Kováč / Technický delegát SAZ

Účastnícky limit

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.
Celkový účastnícky limit je 1 500 bežcov. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

Kategórie BNŠ 2017

Kategórie


Muži BNŠ 2017

M39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 2001 – 1978)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1977 – 1968)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1967 – 1958)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Muži MSCB10 2017

Muži  (rok narodenia 1997 – starší )
Juniori (rok narodenia 1998 – mladší)

Ženy BNŠ 2017

Ž34 – vek 16 – 34 rokov (rok narodenia 1983 – 2001)
Ž35 – vek 35 – 44 rokov (rok narodenia 1982 – 1973)
Ž45 – vek 45 – 54 rokov (rok narodenia 1972 – 1963)
Ž55 – vek 55 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Ženy MSCB10 2017

Ženy  (rok narodenia 1997 – staršie)
Juniorky (rok narodenia 1998 – mladšie)
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárok a pretekárov, ktorí v roku konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby

Číslo účtu: 280 117 2661 / 8330

IBAN:SK77 8330 0000 0028 0117 2661

Zjednodušte si platbu pomocou QR kódu so štandardom PAY by square.

Doplnte iba Váš vygenerovaný variabilný symbol pri platbe mobilnou aplikáciou internet bankingu.

Možnosti platenia štartovného

Táto forma úhrady Vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov.

Ostatné informácie

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel

od 15.09.2017 do 16.09.2017 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 19:30 hod.

Štartový balík zahŕňa

štartové číslo so zabudovaným čipom, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehu do cieľa, SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu, možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Meranie časov

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka) – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní!!! Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Kontakty

Telefón: 00421/949 224 922
e-mail: info@behnocnousalou.sk

WC (toalety)

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Šatne a úschovňa

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na behnocnousalou.sk

Vecné ceny

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií.(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 20.20 hod.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Genrálny partner

menert

Technický partner

optikahorizont
platon

Partner tlače

focesa

Partneri

Duslo
Birell
IT Advice
directreal
GynIV
elektroalarm
COOP Galanta
RLF Safety
toriska
alpex
fotograf
citycafe
podpora vuc
Nitra
sala
painremedi
sportovakomunita
ecomia
burcoffee
viaspirit